Zen.nl

Zen.nl

Zen.nl Nederland is een stichting die als doel heeft om, door middel van zencoaching, zencursussen, retraites en de opleiding tot zenleraar, zoveel mogelijk mensen te faciliteren in het realiseren van duurzaam geluk. Onder duurzaam geluk verstaan we het vermogen om onder allerlei omstandigheden meer te kunnen genieten van de uitdagingen die het leven biedt.

Zenmeditatie is een methode om rust te vinden en inzicht te ontwikkelen, maar zen is meer dan dat. Van dagelijks mediteren merk je vaak al snel de effecten. Mediteren is de tijd nemen om de vele indrukken die we dagelijks opdoen te verwerken. Door dit verwerken worden emoties minder heftig en neemt inzicht toe. Dat geeft zowel geestelijk als lichamelijk rust. Je voelt je na mediteren vaak meteen een stuk minder gestrest.

Het team

Nienke - retraitegever

Nienke Kruithof

Leraar en coach bij Zen.nl, docent bij Hogeschool Utrecht. Ze ervaart het als waardevol om aandacht te besteden aan je eigen persoonlijke ontwikkeling en past dit toe in haar eigen leven en haar werk. Bij het aanhoren van verhalen ziet zij het hebben van een open-mind en het goed luisteren naar de ander als twee belangrijke vaardigheden om van jezelf en elkaar te leren.

Jeroen Verstappen

Jeroen Verstappen

Leraar en coach bij Zen.nl, decorbouwer bij poppodium Doornroosje. Al ruim 10 jaar bezig met zijn eigen persoonlijke ontwikkeling en dat van vele anderen. Hij heeft de kracht van verhalen vertellen ontdekt en welke impact je verhalen hebben op je leven. Tijdens het weekend deelt hij graag zijn ervaringen en inzichten met jou.

Toekomstige
retraites

× Vragen? Stel ze hier :-)